Ποιοι είμαστε

 

Το ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ιδρύθηκε το έτος 1995. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενος αποκλειστικά στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το έτος 2007 είναι και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών εγγεγραμμένη στα Μητρώα των Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Επίσης είναι πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών με Διαχειριστική Επάρκεια.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών ξεκίνησε σιγά-σιγά ως μια μικρή ένωση καταναλωτών και σήμερα είναι συνώνυμη με την υπεύθυνη ενημέρωση στην προστασία του καταναλωτή.

Το ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στα ΜΕΛΗ του παρέχει δωρεάν νομική συμβουλή και συνδράμει δωρεάν σε εξωδικαστικές ενέργειες οιουδήποτε θέματος. Σύντομα μάλιστα θα δύναται να ασκεί συλλογικές αγωγές για λογαριασμό πολλών καταναλωτών.

Αρκετές από τις προτάσεις του ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έγιναν νόμος του κράτους και συγκεκριμένα το δικαίωμα υπαναχώρησης για την αγορά ελαττωματικών προϊόντων το οποίο τροποποιήθηκε προς όφελος του καταναλωτή και ο πρώτος φραγμός που τέθηκε στις εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούνε προς όφελος των τραπεζών, έγινε με τις προτάσεις του Προέδρου του ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ.Βασιλείου Κόκκαλη. Οι προτάσεις κατατέθηκαν όταν ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος του ΕΣΚΑ και έγιναν στην πλειοψηφία τους δεκτές από την Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων και εν συνεχεία έγιναν νόμος του κράτους.

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει το γεγονός και να ζητήσει την παρέμβαση του ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στα γραφεία του στην οδό Απόλλωνος αρ. 9 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τη 13:00.

Ποιες είναι οι δυνατότητες του ΙΝ.ΚΑ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

 

law_icon

Νομική συμβουλή

για θέματα καταναλωτή

Εξωδικαστική συμπαράσταση

και συνδρομή ενώπιον των Αρχών

Διαρκής ενημέρωση

για τρέχοντα θέματα καταναλωτή

Στηρίζοντας το ΙΝ.ΚΑ. στηρίζεις τον εαυτό σου.

Γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές.